اطلاعات شرکت های غرفه سازان دارای گرید

شرکت های این نمایشگاه را در پایین مشاهده نمایید

مشاهده

محصولات/خدمات

آخرین محصولات/خدمات ارایه شده در حوزه این نمایشگاه را با تفکیک دسته بندی ملاحظه نمایید.

شرکت ها

شرکت های این نمایشگاه را به همراه جزئیات کامل شرکت از قبیل: مکان غرفه و محصولات / خدمات و کانال های ارتباطی (تلگرام و اینستاگرام)و... ملاحظه نمایید.

جستجو

شرکت ها، محصولات /خدمات ارائه شده در این نمایشگاه را جستجو نمایید.

لیست شرکت ها

لیست شرکت ها بصورت جدول مشاهده نمایید.

مجموع تعداد بازدید از این صفحه:   19509
هیچ اطلاعاتی یافت نشد.

حوزه فعالیت:
شرکت غرفه سازی نمایشگاهی در زمینه اجرا و طراحی، اجاره تجهیزات غرفه نمایشگاهی,ساخت غرفه های نمایشگاهی و غرفه سازی در نمایشگاه های بین المللی ،غرفه آرایی نمایشگاه تهران و طراحی دکوراسیون داخلی لوکس غرفه ها
شماره سالن/ایمیل: [email protected]
شماره غرفه/مدیر: حسین مددی
شماره تماس: ۸۸۵۶۱۰۶۷-۸۸۶۹۳۵۸۱-۸۸۵۶۹۹۷۱
کشور/گرید: C


NULL

حوزه فعالیت:
شرکت غرفه سازی نمایشگاهی در زمینه اجرا و طراحی، اجاره تجهیزات غرفه نمایشگاهی,ساخت غرفه های نمایشگاهی و غرفه سازی در نمایشگاه های بین المللی ،غرفه آرایی نمایشگاه تهران و طراحی دکوراسیون داخلی لوکس غرفه ها
شماره سالن/ایمیل: /[email protected]
شماره غرفه/مدیر:  محمد اروانه
شماره تماس: -۴۴۴۳۷۲۱۶-۴۴۶۲۴۱۵۹-۴۴۴۷۱۵۱۱
کشور/گرید: C


www.realartdesign.com

حوزه فعالیت:
شرکت غرفه سازی نمایشگاهی در زمینه اجرا و طراحی، اجاره تجهیزات غرفه نمایشگاهی,ساخت غرفه های نمایشگاهی و غرفه سازی در نمایشگاه های بین المللی ،غرفه آرایی نمایشگاه تهران و طراحی دکوراسیون داخلی لوکس غرفه ها
شماره سالن/ایمیل: /[email protected]
شماره غرفه/مدیر: میثم شاه ماری
شماره تماس: ۲۲۳۸۲۲۴۰-۲۲۳۸۰۷۸۹
کشور/گرید:  C


www.raymon-co.com

حوزه فعالیت:
شرکت غرفه سازی نمایشگاهی در زمینه اجرا و طراحی، اجاره تجهیزات غرفه نمایشگاهی,ساخت غرفه های نمایشگاهی و غرفه سازی در نمایشگاه های بین المللی ،غرفه آرایی نمایشگاه تهران و طراحی دکوراسیون داخلی لوکس غرفه ها
شماره سالن/ایمیل: [email protected]
شماره غرفه/مدیر:  امیر مهرپویان
شماره تماس: -۴۴۴۷۴۲۶۵--۴۴۸۹۶۳۷۲
کشور/گرید:  A


www.svs-co.ir

حوزه فعالیت:
شرکت غرفه سازی نمایشگاهی در زمینه اجرا و طراحی، اجاره تجهیزات غرفه نمایشگاهی,ساخت غرفه های نمایشگاهی و غرفه سازی در نمایشگاه های بین المللی ،غرفه آرایی نمایشگاه تهران و طراحی دکوراسیون داخلی لوکس غرفه ها
شماره سالن/ایمیل: [email protected]
شماره غرفه/مدیر: شهرام قاسمی
شماره تماس: ۸۸۶۷۶۹۶۵-۸۸۰۴۶۰۲۶-۸۸۶۲۷۵۰۴
کشور/گرید: A


www.vandasazeh.com

حوزه فعالیت:
شرکت غرفه سازی نمایشگاهی در زمینه اجرا و طراحی، اجاره تجهیزات غرفه نمایشگاهی,ساخت غرفه های نمایشگاهی و غرفه سازی در نمایشگاه های بین المللی ،غرفه آرایی نمایشگاه تهران و طراحی دکوراسیون داخلی لوکس غرفه ها
شماره سالن/ایمیل: [email protected]/[email protected]
شماره غرفه/مدیر: محمد علیشاهی خورسندی
شماره تماس: 88672845
کشور/گرید: B


www.dehnad-design.ir

حوزه فعالیت:
شرکت غرفه سازی نمایشگاهی در زمینه اجرا و طراحی، اجاره تجهیزات غرفه نمایشگاهی,ساخت غرفه های نمایشگاهی و غرفه سازی در نمایشگاه های بین المللی ،غرفه آرایی نمایشگاه تهران و طراحی دکوراسیون داخلی لوکس غرفه ها
شماره سالن/ایمیل: [email protected]/
شماره غرفه/مدیر: مهدی توکلی
شماره تماس: ۸۸۲۱۱۱۱۹-۸۸۲۱۱۱۰۶
کشور/گرید: C


www.rismoun.com

حوزه فعالیت:
شرکت غرفه سازی نمایشگاهی در زمینه اجرا و طراحی، اجاره تجهیزات غرفه نمایشگاهی,ساخت غرفه های نمایشگاهی و غرفه سازی در نمایشگاه های بین المللی ،غرفه آرایی نمایشگاه تهران و طراحی دکوراسیون داخلی لوکس غرفه ها
شماره سالن/ایمیل: /[email protected]
شماره غرفه/مدیر: زهرا ولدی
شماره تماس: 44427379
کشور/گرید: C


www.yasnagroup.com

حوزه فعالیت:
شرکت غرفه سازی نمایشگاهی در زمینه اجرا و طراحی، اجاره تجهیزات غرفه نمایشگاهی,ساخت غرفه های نمایشگاهی و غرفه سازی در نمایشگاه های بین المللی ،غرفه آرایی نمایشگاه تهران و طراحی دکوراسیون داخلی لوکس غرفه ها
شماره سالن/ایمیل: /[email protected]
شماره غرفه/مدیر: علی ارفاقی
شماره تماس: ۲۲۸۱۱۹۲۰-۲۲
کشور/گرید: A


www.vsbooth.ir

حوزه فعالیت:
شرکت غرفه سازی نمایشگاهی در زمینه اجرا و طراحی، اجاره تجهیزات غرفه نمایشگاهی,ساخت غرفه های نمایشگاهی و غرفه سازی در نمایشگاه های بین المللی ،غرفه آرایی نمایشگاه تهران و طراحی دکوراسیون داخلی لوکس غرفه ها
شماره سالن/ایمیل: /[email protected]
شماره غرفه/مدیر: هرمز جلالی
شماره تماس: 88726598
کشور/گرید: C


www.tramgraphic.com
    
 • تصویر نمایشگاه سفره هفت سین ، گل آرایی ، تزئینات منزل شیراز - فارس

  نمایشگاه سفره هفت سین ، گل آرایی ، تزئینات منزل شیراز - فارس

 • تصویر سومین نمایشگاه نمایشگاه ملی عمومی 2 ایران - تبریز

  سومین نمایشگاه نمایشگاه ملی عمومی 2 ایران - تبریز

 • تصویر بیستمین جشنواره فروش بهاره

  بیستمین جشنواره فروش بهاره

 • تصویر نمایشگاه دستاوردهای مدارس غیر دولتی و صنایع آموزشی وابسته

  نمایشگاه دستاوردهای مدارس غیر دولتی و صنایع آموزشی وابسته

 •     

برترین برندهای ثبت نام شده


با کلیک بر روی هر کدام جدید ترین محصولات یا خدمات آنها را مشاهده نمایید.